Ëndrrat 

nga Carl Gustav Jung #Psikologji

Përktheu: Dritan Koka

Përshkrim i shkurtër

“Megjithëse ëndrrat i referohen një sjelljeje të caktuar të vetëdijes dhe një gjendjeje të caktuar psikike, rrënjët e tyre janë të ngulitura thellë në pafundësinë e fshehtësive të errëta të mendjes së vetëdijshme. Për shkak të nevojës për një term më  përshkrues, e quajmë këtë sfond të panjohur “pavetëdije”. Nuk e njohim natyrën e saj në vetvete dhe për vetveten, po vëmë re disa pasoja, prej vetive të së cilave guxojmë të nxjerrim një numër përfundimesh rreth natyrës së psikikës së pavetëdijshme. Duke qenë se ëndrrat janë shprehja më e zakonshme dhe më normale e psikikës së pavetëdijshme, ato na sigurojnë pjesën dërrmuese të materialit për hetimin e saj.”

– K. G. Jung, “Mbi Natyrën e Ëndrrave”

“Te “Simbolizmi Individual i Ëndrrave në Lidhje me Alkiminë”, . . . materiali përqendrohet në ekstrakte të nxjerra prej një serie me 400 ëndrra dhe vizione, që mbulojnë një periudhë dhjetë mujore në analizën e një “të riu me përgatitje të shkëlqyer shkencore”. Në këtë pjesë të veprës, tetëdhjetenjë ëndrra e “përshtypje pamore” diskutohen kaq imtësisht dhe të shoqërura me një bollëk të tillë materiali nga simbolizmi fetar i mbarë botës, si edhe me një larmi e pasuri aq të madhe ilustrimesh, saqë çdo orvatje për ta rishikuar do të rezultonte krejtësisht e pavlerë. Ndoshta komplimenti më i thjeshtë e më i vërtetë, që mund t’i bëhet veprës, është se ajo mundëson një përgatitje liberale në lëmin e labirinteve të psikikës njerëzore!”

“Review of Religion”

Çmimi: 1,000.00L

Pagesa në dorëzim brenda Shqipërisë.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Bli ne nje menyre me te thjeshte !