Mordecai Richler, 1931-2001, shkrimtar kanadez me origjinë hebreje. Përveç romaneve, ai shkroi shumë ese për bashkësinë hebreje në Kanada, si edhe mbi nacionalizimin kanadez dhe kebekas.

Në shqip nga Botimet Dritan: Versioni i Barnit

Lista e librave të autorit